SOLICITUDE DE INSCRICIÓN


CRITERIOS DE SELECCIÓN

As prazas asignaranse por rigorosa orde de inscrición, tomando como referencia o día e a hora de entrega ou envío da presente folla de inscrición.

En caso de existir unha ampla demanda, terán prioridade segundo a seguinte a orde:

1.      Mulleres e menores de 30 anos.

2.      Persoas que estean traballando no sector do mar, turismo, hostelería ou comercio.

3.      Desempregados.

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais incorporados neste presente documento, pasarán formar parte dun ficheiro, cuxos responsables son o Concello de Cambados e a Cofradía de Pescadores de Cambados, e serán tratados coa finalidade de levar a cabo a correcta xestión dos cursos e obradoiros para mulleres indicados.

 

DESCARGAR SOLICITUDE DE INSCRICIÓN – EMPRENDEMAR EN PDF