SAÚDE LABORAL: COMO PALIAR OU EVITAR OS RISCOS DE SUFRIR ENFERMIDADES PROPIAS DO TRABALLO

DATA DO OBRADOIRO: do 5 ao 9 de xuño

HORARIO: de 19:00 h a 21:00 h.

LUGAR: Pazo de Torrado 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

 • Obxectivos

 • Reducir os riscos de sufrir doenzas e enfermidades propias da actividade laboral.
 • Promover a capacitación da poboación feminina de cara a conseguir a incorporación ó mercado de traballo e/ou manter e mellorar o seu posto actual.
 • Concienciar da importancia de coidar o corpo e prestar una adecuada atención aos posibles síntomas dunha enfermidade.
 • Potenciar o Mindfulness así coma outras técnicas de relaxación para combater as consecuencias propias da actividade laboral.
 • Fomentar o exercicio como método de prevención de doenzas e mellora das condicións físicas.

 

 • Metodoloxía

O presente taller levarase a cabo combinando os contidos teóricos con exercicios de carácter práctico así como a participación activa das asistentes nas distintas técnicas de Mindfulness e exercicios de pilates propostos.

 

 • Contidos

 • Riscos xerais da actividade laboral no sector marítimo pesqueiro
 • Medidas preventivas na aparición de doenzas e enfermidades
 • Coidados do corpo
 • Obradoiro de Mindfulness
 • Exercicio físico para paliar as doenzas e mellorar a condición física: obradoiro de pilates

 

 • Duración

Este taller terá unha duración de 10 horas distribuídas en cinco sesións de 2 horas cada unha.

 

 • Material

Ao inicio do taller facilitarase ás asistentes información impresa dos contidos impartidos, así coma tamén se lles dotará con un caderno de anotacións e un bolígrafo ao inicio da acción formativa.