EMPRENDEMENTO FEMININO: EN BUSCA DA IDEA EMPRESARIAL INNOVADORA

DATAS DO OBRADOIRO: do 29 de maio ao 1 de xuño

HORARIO: de 19:00 h a 21:00 h.

LUGAR: Cofradia de Pescadores de Cambados

 

 

 

_________________________________________________________________

 

 • Obxectivos 

 • Potenciar o emprendemento feminino no sector marítimo pesqueiro ou noutros sectores vinculados directamente a este.
 • Promover o liderado de novos proxectos empresariais de mulleres que atopen na diversidade das actividade pesqueira e na innovación novas oportunidades de desenvolvemento e fortalecemento do sector local.
 • Contribuír a igualdade de oportunidades de acceso ao mercado laboral entre homes e mulleres.
 • Fomentar a xeración de ideas innovadoras de negocio

 

 • Metodoloxía

 • O presente taller levarase a cabo combinando os contidos teóricos con exercicios e dinámicas de carácter práctico fomentando o traballo en equipo e a contribución de ideas para o desenrolo dun proxecto empresarial dende distintas perspectivas e ámbitos laborais.

 

 • Contidos

 • Xeración de ideas: a creatividade como motor de innovación
 • Técnicas creativas
 • Estudio de mercado e a posible competencia
 • Oportunidades tecnolóxicas
 • A diferenciación como marca: personalización
 • Transformando o mercado: innovación en produtos e servizos
 • A xestión de recursos humanos

 

 • Duración

 • Este taller terá unha duración de 10 horas distribuídas en cinco sesións de 2 horas cada unha.

 

 • Material

 • Ao inicio do taller facilitarase ás asistentes información impresa dos contidos impartidos, así coma tamén se lles dotará con un caderno de anotacións e un bolígrafo ao inicio da acción formativa.