GUÍA DE PRÁCTICA DE MODELOS DE PLANS DE NEGOCIO

 

A desenvolver no sector marítimo pesqueiro.

Tratarase dun manual de consulta, orientado a emprendedores que desexen explorar a opción do autoemprego nalgunha das actividades vinculadas ao sector, servindo como ferramenta práctica sobre os pasos a dar para por en marcha a actividade.

GUÍA DE PRÁCTICA DE MODELOS DE PLANS DE NEGOCIO

 

c2
c7
c19
c11