GÚIA DE RECURSOS

 

A consecución de tal obxectivo farase posible mediante a elaboración de unha  “Guía de recursos para a diversificación de actividades pesqueiras e acuícolas locais: ferramentas prácticas para o desenvolvemento do turismo mariñeiro e outras actividades complementarias”.  Para obter tal guía, o proxecto levará a cabo unha análise do tecido empresarial e recursos dispoñibles cos que se permita o desenvolvemento daquelas actividades complementarias ou alternativas, segundo as áreas establecidas polo Plan Estratéxico de Diversificación Pesqueira e Acuícola (DIVERPES 2013-2020): turismo, transformación e comercialización, medio ambiente e ámbito social.

 

c18
c5
c17
c14