ESTUDO DE OPORTUNIDADES

A fin de dar impulso ao crecemento económico local, o proxecto aposta por fortalecer o emprendemento e a innovación como vía xeradora de riqueza e fortalecemento do sector. Así, o proxecto ten previsto a consecución de tal resultado a través de realización de:

  • Estudo sobre oportunidades e retos en innovación no sector marítimo pesqueiro

O estudo desenvolverase atendendo ás prioridades establecidas pola RIS3 (Estratexia de especialización intelixente de Galicia) no referente a o reto 1 “Novo modelo de xestión de recursos naturais e culturais baseado na innovación”, contemplando así cando menos, as seguintes liñas de análise: valorización dos subprodutos e residuos xerada na actividade; desenvolvemento da acuicultura local; modernización do sector cara á mellora sustentable; modernización da actividades a través das TIC.

ESTUDO DE OPORTUNIDADES E RETOS EN INNOVACIÓN

c10
c16
c8
c13