5 ACCIÓNS FORMATIVAS A IMPARTIR

 

En ámbitos vinculados á xestión empresarial ou acceso á sociedade dixital.

Organizadas e dirixidas prioritariamente a mulleres e a poboación menor de 30 anos e mulleres nas temáticas suxeridas polo Plan de Igualdade de Xénero no Sector Pesqueiro e Acuícola (2015-2020) e nos eidos amosados na EDLP Ría de Arousa nos seus obxectivos específicos 1.2 e 2.2:

- 1 curso sobre xestión empresarial

- 2 cursos sobre acceso á sociedade dixital e uso das TIC para o desenvolvemento do proxecto empresarial.

- 2 cursos de desenvolvemento de competencias en proxectos de turismo mariñeiro.

descarga-2

alameda
c6
cerco
c1